Hva gjør en film til en god thriller?

the_best_psychological_thrillers_of_all_time_u1_xlargeDet er utrolig mange spørsmål man kan stille rundt dette med film, hvorfor det blir laget, hvordan det blir laget, hva som gjør at en film blir populær mens andre blir slaktet eller hva som gjør at for eksempel en film betegnes som en god thriller. Alle disse spørsmålene kan man stille både seg selv og de rundt seg, men mest sannsynlig vil absolutt alle gi helt ulike svar eller være fullstendig uenig med hverandre på et eller flere områder.

Ordet thriller kommer fra det engelske ordet «thrill», det kan oversettes som verb til «å gyse» eller forklares som en spennende opplevelse. Det blir derfor riktig å si at thriller i sin opprinnelige betydning betyr noe som forårsaker behagelige gys i tillegg til en spennende opplevelse.

Hva er egentlig de vanligste karaktertrekkene i en thriller?

Filmer med thriller som sjanger har som regel et utgangspunkt i et brudd eller noen ganger en trussel om et brudd, det utsetter helten eller personers varetekt for fare. Eksempler på tema i thrillerfilmer kan være massedrap, naturkatastrofer, terrorisme, krig eller statskupp. En thriller må rett og slett ha noe utrolig spennende som foregår, som gjør at seerne blir engasjert i filmen.

Fokuset i thrillerfilmer er med andre ord ikke at de skal oppklare en forbrytelse, som oftest er hele filmen basert på at noen skal beseire en fiende eller en gruppe med mennesker. Dersom thrillere er basert på en tragedie som har skjedd i filmen er det heller ikke uvanlig at helten vil dø i forsøket på å oppnå rettferdighet. Thrillere har derfor ofte en eksotisk setting, selv om dette absolutt ikke er et krav på noen som helst måte.

Når det kommer til hovedpersonene man som regel vil se i thrillere er de som regel delt opp i to ulike klasser. Enten vil det være snakk om «harde» eller barske menn og kvinner som er trent opp til slike farlige situasjoner. Den andre gruppen er som regel de såkalte vanlige borgerne som ender opp i en farlig situasjon og vil utover i filmens handling avsløre heroiske egenskaper.

Sjangere innenfor thrillerfilm og såkalte kultfilmer

Som med alle andre filmsjanger har thrilleren utviklet opptil flere ulike undersjangere, i motsetning til actionfilmer kan ikke thrillere settes sammen med komedie, i stedet kan man se en psykologisk thriller eller en technothriller. En thriller fokuserer som regel på en plott i filmen i stedet for personskildring, psykologiske thrillere snur derimot om på dette og all spenningen i filmen knyttes til personens liv i stedet for handlingen i filmen.

Den psykologiske delen av filmen er som regel relatert til menneskets sinn og menneskets mentale prosesser. Når man kombinerer thriller og psykologisk påvirkning får man en sjanger som virkelig skaper spenning ved at man utsetter hovedpersonene i filmen for fare på det mentale nivået, mer enn det fysiske. Gode eksempler på filmer som har utviklet seg til å bli klassikere innen sjangeren er filmene til Alfred Hitchcock, The Bourne Identity filmene, Dial M For Murder, The Hand That Rocks the Cradle og mange, mange fler.